Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

10 czerwca o godzinie 10:00 zapraszamy na ostatnie już w tym roku akademickim seminarium naukowe! Tym razem przyjrzymy się jak skutki zmian klimatu wpływają na mieszkańców miast.

Szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych, są starsze osoby i to im poświęcone będzie wystąpienie. W trakcie seminarium dr Zofia Boni przedstawi wyniki Projektu EmCliC, realizowanego w Warszawie i Madrycie, i dotyczącego Wpływu upałów na codzienne życie seniorów.Badania obejmowały różne dziedziny nauki, a wyniki ukazały, jak starsi mieszkańcy miast radzą sobie z nowymi warunkami, wykorzystując swoją ucieleśnioną wiedzę i strategie adaptacyjne.

Tym razem zapraszamy na spotkanie na żywo na Wydział Socjologii UAM, budynek C, sala 112.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na wykład prof. Ewy Bednorz pt. Fale upałów w mieście na przykładzie Poznania, który odbędzie 24 maja o godz. 12:00.

Wykład odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Zapisy na wykład dostępne są pod linkiem: https://urbeat.site/seminaria-naukowe/.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na wykład prof. Marty Jankowskiej pt. Is home where the heat is? Comparing residence-based with time-weighted mobility-based measures of microclimate exposure in San Diego, California, który odbędzie 10 maja o godz. 12:00.

Wykład odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Zapisy na wykład dostępne są na naszej stronie w sekcji seminaria naukowe.

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Katarzyny Broczek, która już 26 kwietnia o 12:00 wygłosi prelekcję pt. ,,Wpływ upału na zdrowie człowieka".

Prelekcja odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams. Zapisy na ten i inne seminaria dostępne są w zakładce ,,Seminaria naukowe" dostępnej na stronie.

Rejestracja na seminarium: zapisz się!

Naszym Gościem będzie prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, który wygłosi wykład pt. "The Heat Goes On" - bardzo serdecznie zapraszamy!

Temperatura powietrza jest jedną z kluczowych cech środowiska otaczającego człowieka. Dotyczy to przede wszystkim oddziaływań temperatury na zdrowie publiczne oraz dobrostan ludzki i jakość życia. Konsekwencją zmiany klimatu jest coraz częstsze występowanie m.in. fal upałów oraz nocy tropikalnych, a więc sytuacji pogodowych powodujących bardzo silny stres cieplny.

Takie warunki powodują znaczące obciążenie dla organizmu człowieka, co doprowadza do nasilania się problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach do śmierci. W kolejnych dekadach należy spodziewać się zwiększenia zagrożeń związanych z warunkami biometeorologicznymi ze względu na dalszy wzrost temperatury powietrza. Szczególnie narażeni są mieszkańcy miast, gdzie dodatkowym czynnikiem wpływającym na warunki termiczne jest efekt miejskiej wyspy ciepła. 

Ogranicza on spadek temperatury powietrza w nocy. W konsekwencji przez całą dobę może utrzymywać się ona powyżej wartości umożliwiającej komfort cieplny. Wzrost częstości i intensywności fal upałów nakłada się na jednoczesny wzrost oczekiwanej długości życia, a więc wzrost liczby seniorów, którzy są szczególnie wrażliwi na wysokie temperatury.

Badania dotyczące tej problematyki obejmują a) aspekt fizyczny, tj. zmienność dzienną, sezonową, wieloletnią, w zakresie wartości średnich oraz ekstremów; modelowanie i prognozowanie zmian (zwłaszcza w kontekście zmiany klimatu); b) aspekt przyrodniczy i rolniczy, tj. wpływ temperatur powietrza na bioróżnorodność, produktywność w rolnictwie, ogrodnictwie i w leśnictwie itd.; c) aspekt zdrowotny, tj. śmiertelność, hospitalizacje oraz rozmaite korelaty tych wskaźników; d) aspekt adaptacyjny, tj. rolę rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych; rolę roślinności i wody, polityki i konkretne rozwiązania umożliwiające radzenie sobie z falami upałów w miastach.

Celem seminarium naukowego jest rozpowszechnienie i popularyzacja najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu wpływu warunków termicznych na organizm człowieka. Debata o zagrożeniach wynikających z postępującej zmiany klimatu może przyczynić się do wzrostu świadomości społeczeństwa, co powinno ułatwić adaptację do zmieniających się warunków.

Terminy spotkań znajdują się w zakładce Seminaria naukowe.

Projekt badawczy sposobu wpływu rozwoju miast na intensywność miejskich wysp ciepła.
Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki
nr grantu 2023/48/Q/HS4/00147
© Copyright 2024 - UrbEat - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram