Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Seminarium naukowe pt. Interdyscyplinarne aspekty warunków termicznych w mieście

Temperatura powietrza jest jedną z kluczowych cech środowiska otaczającego człowieka. Dotyczy to przede wszystkim oddziaływań temperatury na zdrowie publiczne oraz dobrostan ludzki i jakość życia. Konsekwencją zmiany klimatu jest coraz częstsze występowanie m.in. fal upałów oraz nocy tropikalnych, a więc sytuacji pogodowych powodujących bardzo silny stres cieplny.

Takie warunki powodują znaczące obciążenie dla organizmu człowieka, co doprowadza do nasilania się problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach do śmierci. W kolejnych dekadach należy spodziewać się zwiększenia zagrożeń związanych z warunkami biometeorologicznymi ze względu na dalszy wzrost temperatury powietrza. Szczególnie narażeni są mieszkańcy miast, gdzie dodatkowym czynnikiem wpływającym na warunki termiczne jest efekt miejskiej wyspy ciepła. 

Ogranicza on spadek temperatury powietrza w nocy. W konsekwencji przez całą dobę może utrzymywać się ona powyżej wartości umożliwiającej komfort cieplny. Wzrost częstości i intensywności fal upałów nakłada się na jednoczesny wzrost oczekiwanej długości życia, a więc wzrost liczby seniorów, którzy są szczególnie wrażliwi na wysokie temperatury.

Badania dotyczące tej problematyki obejmują a) aspekt fizyczny, tj. zmienność dzienną, sezonową, wieloletnią, w zakresie wartości średnich oraz ekstremów; modelowanie i prognozowanie zmian (zwłaszcza w kontekście zmiany klimatu); b) aspekt przyrodniczy i rolniczy, tj. wpływ temperatur powietrza na bioróżnorodność, produktywność w rolnictwie, ogrodnictwie i w leśnictwie itd.; c) aspekt zdrowotny, tj. śmiertelność, hospitalizacje oraz rozmaite korelaty tych wskaźników; d) aspekt adaptacyjny, tj. rolę rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych; rolę roślinności i wody, polityki i konkretne rozwiązania umożliwiające radzenie sobie z falami upałów w miastach.

Celem seminarium naukowego jest rozpowszechnienie i popularyzacja najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu wpływu warunków termicznych na organizm człowieka. Debata o zagrożeniach wynikających z postępującej zmiany klimatu może przyczynić się do wzrostu świadomości społeczeństwa, co powinno ułatwić adaptację do zmieniających się warunków.
Rozwiń opis...

Harmonogram wykładów w roku akademickim 2023/2024

Wykładowca
Dr Dariusz Graczyk
Afiliacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Temat
Wpływ fal upałów na śmiertelność
Termin
12.02.2024 r., godz. 11:00
Udostępnione materiały
prezentacja
Wykładowca
Prof. Zbigniew Kundzewicz
Afiliacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Temat
The heat goes on
Termin
5.04.2024 r., godz. 10:00
Udostępnione materiały
prezentacja
Wykładowca
Dr Katarzyna Broczek
Afiliacja
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Temat
Wpływ upału na zdrowie człowieka
Termin
26.04.2024 r., godz. 12:00
Udostępnione materiały
prezentacja
Wykładowca
Prof. Marta Jankowska
Afiliacja
Beckman Research Institute, City of Hope
Temat
Is home where the heat is? Comparing residence-based with time-weighted mobility-based measures of microclimate
exposure in San Diego, California
Termin
10.05.2024 r. godz. 12:00
Udostępnione materiały
prezentacja
Wykładowca
Prof. Ewa Bednorz
Afiliacja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat
Fale upałów w mieście na przykładzie Poznania
Termin
24.05.2024 r., godz. 12:00
Udostępnione materiały
prezentacja
Wykładowca
Dr Zofia Boni
Afiliacja
Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat
Doświadczanie zmian klimatycznych na przykładzie miejskich upałów
Termin
10.06.2024 r., godz. 12:00
Miejsce
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Ul. Szamarzewskiego 89C, sala 112
Organizatorzy:
  • Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Komisja Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale Poznańskim PAN
  • Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
  • Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Koordynacja:
  • prof. Arkadiusz M. Tomczyk
  • prof. Piotr Matczak
Projekt badawczy sposobu wpływu rozwoju miast na intensywność miejskich wysp ciepła.
Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki
nr grantu 2023/48/Q/HS4/00147
© Copyright 2024 - UrbEat - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram