Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Zadania badawcze

Projekt ma na celu zbadanie efektu obecności miejskich obszarów zieleni na przestrzenno-czasowy zasięg miejskiej wyspy ciepła (MWC) w dwóch miastach – Warszawie i Pekinie. Badanie obejmuje zarówno analizę samego zjawiska MWC jaki o ocenę tego, jak mieszkańcy postrzegają ten problem. Badanie percepcji mieszkańców obejmuje dwa etapy:

1) jednorazową analizę tego, jakie znaczenie ma dla nich obecność zieleni jako źródła cienia w porównaniu do innych usług ekosystemowych związanych z ich obecnością;

2) ocenę deklaratywnego komfortu cieplnego w monitorowanego w dłuższym czasie w okresie letnim.
Całość przeprowadzonych analiz ma pozwolić na opracowanie dla obu miast rekomendowanych strategii mitygowania efektów MWC. Ich wpływ na opinię ekspertów (lokalnych decydentów) odnośnie roli zieleni miejskiej w dobie zmian klimatycznych będzie również poddany badaniu.

Otrzymane wyniki pozwolą ocenić, na ile skala problemu MWC, różna w dużych miastach (takich jak Warszawa) i mega miastach (reprezentowanych przez Pekin), wpływa na postrzeganie znaczenia zieleni miejskiej dla regulacji mikroklimatu, zarówno wśród mieszkańców jak i lokalnych decydentów.
Projekt badawczy sposobu wpływu rozwoju miast na intensywność miejskich wysp ciepła.
Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki
nr grantu 2023/48/Q/HS4/00147
© Copyright 2024 - UrbEat - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram