Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Zespół

W skład zespołu badawczego projektu UrbEat wchodzą następujące osoby:
Zespół Polski
Ekspert GIS w zakresie systemów wspomagania podejmowania decyzji

dr inż. Patrycja Przewoźna

Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspert z dziedziny badań społecznych

dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM

Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekspert ds. klimatu

dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk, prof. UAM

Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekspert z dziedziny przetwarzania danych

dr inż. Marcin Witkowski

Zakład Matematyki Dyskretnej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stypendium naukowe
W drodze konkursu na czas trwania projektu zostanie zatrudniony student lub studentka studiów doktoranckich
Ekspert GIS w zakresie systemów wspomagania podejmowania decyzji

dr inż. Patrycja Przewoźna

Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspert z dziedziny badań społecznych:

dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM

Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną,
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspert ds. klimatu

dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk, prof. UAM

Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspert z dziedziny przetwarzania danych

dr inż. Marcin Witkowski

Zakład Matematyki Dyskretnej,
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspert GIS w zakresie systemów wspomagania podejmowania decyzji

dr inż. Patrycja Przewoźna

Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspert z dziedziny badań społecznych

dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM

Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekspert ds. klimatu

dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk, prof. UAM

Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ekspert z dziedziny przetwarzania danych

dr inż. Marcin Witkowski

Zakład Matematyki Dyskretnej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stypendium naukowe
W drodze konkursu na czas trwania projektu zostanie zatrudniony student lub studentka studiów doktoranckich
Ekspert z dziedziny prawa ochrony danych osobowych

dr Maria Jędrzejczak

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji,
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt badawczy sposobu wpływu rozwoju miast na intensywność miejskich wysp ciepła.
Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki
nr grantu 2023/48/Q/HS4/00147
© Copyright 2024 - UrbEat - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram